Close

Vilkår for påmelding til Generasjonsreisen 

Generasjonsreisen er en aktivitet fra Norwegian hvor vi er på jakt etter tre generasjoner fra samme familie som har lyst til å oppleve verden sammen.


Ved påmelding vil vilkårene anses som akseptert.1. Hvem kan delta 

 • Alle personer over 18 år kan melde seg og sin familie på Generasjonsreisen.  
 • For å melde seg på må man kunne melde på tre generasjoner fra samme familie.  
 • Perioden for reise vil være mellom 1.- og 17. oktober og familien som blir valgt ut til å være med på Generasjonsreisen må ha mulighet for å reise på tur i denne tidsperioden.  
 • Lengden på reisen vil avhenge av hvor reisen går og aktivitetene som skal gjennomføres på hver destinasjon.  
 • Alle de reisende vil måtte være ved god helse og kunne gjennomføre en lengre flyreise. 


2. Om Generasjonsreisen

 • Hvert familiemedlem velger en destinasjon som betyr noe spesielt for den enkelte. 
 • Hvert familiemedlem oppfordres til å komme med innspill til aktiviteter som skal gjennomføres på hver destinasjon. Norwegian vil være ansvarlig for de endelige aktivitetene på reisen. 
 • Generasjonsreisen vil bli et reiseprogram laget av Norwegian og familien som skal reise på tur vil derfor måtte være innforstått med at de vil ha med seg et filmcrew på tur som vil dokumentere reisen.  
 • Generasjonsreisen vil brukes som en del av Norwegians markedskommunikasjon og innholdet som familien medvirker i tilknyttet Generasjonsreisen vil derfor kunne kommuniseres i Norwegians egne kanaler, samt brukes fritt av Norwegian i redaksjonelle samarbeid og andre relevante markedsføringskanaler.    


3. Hvordan familien velges ut

 • Norwegian vil velge ut familien som skal reise på tur på bakgrunn av destinasjoner og deres personlige tilknytning til destinasjonene.
 • Aktuelle familier vil kontaktes via personen som har meldt på sin familie med den e-postadressen eller telefonnummeret de har registrerer seg med på generasjonsreisen.no.
 • Det vil gjennomføres intervjuer med samtlige familiemedlemmer fra aktuelle familier før en familie velges ut.
 • Familien som får våre med på Generasjonsreisen annonseres innen 20. september 2018.


4. Generell informasjon

 • Reisen, kost, losji og planlagte aktiviteter dekkes av Norwegian.  
 • Familien som blir valgt ut vil selv være ansvarlige for å ha tilstrekkelig reiseforsikring.  
 • Dersom Generasjonsreisen ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Norwegian seg retten til å endre vilkårene for kampanjen.  
 • Dersom familien som får tilbud om å reise på tur ikke er innforstått med de overnevnte vilkårene, vil Norwegian kunne trekke tilbudet. Man vil da ikke ha krav på noen tilsvarende kompensasjon fra Norwegian.  
 • Norwegian dekker ikke tap av arbeidsinntekter under reisen. 
 • De reisende får dekket nødvendige vaksiner av Norwegian i forkant av reise dersom det er anbefalt før reise til de planlagte destinasjonene. 


5. Spørsmål

Ved spørsmål om påmelding til Generasjonsreisen kan man kontakte oss på norwegian@generasjonsreisen.no